Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция тетрагидридоалюмината натрия с хлоридом бора (III)

3Na[AlH4] + 4BCl3 → 3NaCl + 3AlCl3 + 2B2H6

В результате реакции тетрагидридоалюмината натрия (Na[AlH4]) с хлоридом бора (III) (BCl3) образуется хлорид натрия (NaCl), хлорид алюминия (AlCl3) и диборан (B2H6)


Na[AlH4]
соль
Тетрагидридоалюминат натрия
BCl3
бинарное соединение
Хлорид бора (III)
NaCl
соль
Хлорид натрия
AlCl3
соль
Хлорид алюминия
B2H6
бинарное соединение
Диборан