Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция оксида алюминия с карбонатом натрия

Al2O3 + Na2CO3 → 2NaAlO2 + CO2

Условия: 1000 — 1200 °C

В результате реакции оксида алюминия (Al2O3) с карбонатом натрия (Na2CO3) образуется алюминат натрия (NaAlO2) и оксид углерода (IV) (CO2)


Al2O3
оксид
Оксид алюминия
Na2CO3
соль
Карбонат натрия
NaAlO2
соль
Алюминат натрия
CO2
оксид
Оксид углерода (IV)